2015. november 18., szerda

Rajzok Bornai Zsófia és öreg Lászik Mátyás gazdasági jegyzésein

A Grafica Hungarika sorozat ismertetése előtt, egy, a szériát megelőző kötetet mutatnék be. Ez a kiadvány előrevetíti a későbbi sorozat attribútumait, mint formai, mint kötészeti kialakításában. Példányszáma alacsonyabb. Ábrázolási szempontból nagyon érdekes és ezzel szerencséjükre Lipták Pál tulajdonképpen halhatatlanná tette a kis, Tótkomlósról, a 19. század második feléről származó notesz hajdani tulajdonosait. A kötet bevezetőjében, melyet Lipták írt, információkat kapunk a benne szereplő két ember életéből. Kiadónk nem a gazdasági tartalma miatt találta vonzónak a noteszt, mely egyébként tótul íródott, hanem az abban előforduló egyszerű, archaikus, de mégis szemnek kellemes, unaloműző rajzok végett. Az ábrák illusztrációnak tűnnek, a szöveget fedik, de a tartalmat nem, így annak a definíciónak nem felel meg, vagyis függetlenül készült tőle, utólag. Kontúros, játékos ábrák, melyek nem gyermekiek, hanem valószínűleg szó szerint gyerekrajzok. A grafikák spontán, véletlen sem léptékhelyes, történetet nem feltétlen közlőek és nem esztétizálnak. Az évszámokat megfigyelve feltételezhető, hogy a rajzok hatással voltak Lipták képi világára, akinek festészetében visszaköszönnek egyes jellemzők. Manapság antikváriumokban és könyvaukciókon is összefuthatunk vele, ára szerénynek mondható.