Róla írták

Könyvek:
 • Lipták Pál rajzai, Békésaba, 1980.
 • Molnár Zsolt: Väzby/Kötődések, Budapest, 1982.
 • Sümegi György: Lipták Pál világa, Békéscsaba, 1989.
 • Ambrus Zoltán (szerk.): Rajzok, versek és egyéb írások, szerk. Békéscsaba, 1992.
 • Szemenkár Mátyás (szerk.): Lipták Pál, Budapest, 1999.
 • Csobai László (szerk.): A Békés Megyei Könyvtár emlékkönyve: Békéscsaba, 1952-2002., Békéscsaba, 2002.
 • Szemenkár Mátyás (szerk.): Kései köszöntő, Budapest, 2008.
 • Szilágyi András: Képhántás : tanulmányok, esszék, Békéscsaba, 2010.
Film:
 • Antala Zsuzsanna: Hétköznapok ingoványai [DVD-felvétel], Budapest, 1999.

Cikkek:
 • Tamás Ernő: Az első Kossuth-díjas könyvtáros. In: Könyvtáros, 4. évf. (1954) 4.sz. 21-22.p. 
 • G. Vass István: Lipták Pál grafikai kiállítása Gyulán, Tiszatáj, 1970/2.
 • Enyedi Sándor: Lipták Pál kiállításának megnyitására. - In: Békési élet, 1970. (5. évf.), 2. sz., 269-270. p.
 • A Szabó Ervin emlékérem első kitüntetettjei : Lipták Pál. Könyvtáros, 22.évf. (1972) 10.sz. 603-604. p.
 • Fodor András: Lipták Pál kiállításáról. - In: Új Auróra, 1974. (2. évf.), 4. sz., 87-89. p.
 • V. Kiss Margit: Lipták Pál kiállítása Békéscsabán, Művészet, 1974/11.
 • V. Kiss Margit: Lipták Pál kiállítása a békéscsabai múzeumban. - In: Békési élet, 1975. (10. évf.), 1. sz., 149-151. p.
 • Szilágyi Miklós: Lipták Pál szekszárdi kiállítása. - In: Új Auróra, 1979. 1. sz., 148-149. p.
 • Csányi László: A békéscsabai scriptórium (a békéscsabai könyvtár nyomdája), Somogy, 1980/2.
 • A legendás könyvtárigazgató : látogatás Békéscsabán. Olvasó nép, 2.évf. (1980) szeptember 92-105.p.
 • Fodor András: Lipták Pál kiállításáról, in: Fodor András: Szó, zene, kép, Budapest, 1983.
 • Grin Igor: A szép tárgyak vonzásában. Baráti, kötetlen beszélgetés Lipták Pál  festőművésszel gyűjteményéről, gyűjtői hitvallásáról. - In: Békési élet, 1983. (18. évf.), 2. sz., 177-183. p.
 • Kabdebó Lóránt: Poesis Hungarica, Jelenkor, 1985/2.
 • Személyi változások : a békéscsabai Megyei Könyvtár ... igazgatója, Lipták Pál az év végén nyugalomba vonul. In: Könyvtáros, 35.évf. (1985) 9.sz. 541.p.  
 • Sümegi György: Szolgálatként fogtam föl. Beszélgetés ~ festőművésszel, Művészet, 1987/11-12.
 • Cs. Tóth János: Csabaiság, művészet és érték : Beszélgetés Lipták Pál festőművésszel. - In: Bárka, 1993. (1. évf.), 2-3. sz., 107-112. p.
 • Vándor Andrea: Egyszerre európai és lokálpatrióta : Lipták Pál festőművész. In: Békés Megyei Nap, (1995.márc.22.) 3. p.
 • Banner Zoltán: Cserepeimből összerakott kép : Lipták Pál művészetéről. - In: Bárka, 1999. (7. évf.), 4. sz., 72-75. p.
 • Lipták Pál egyszemélyes múzeumáról. - In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 1999. (9. évf.), 6. sz., 58. p. 
 • Szilágyi András: A tanúságtevő őrző : Lipták Pál festőművész kamarakiállítása a Munkácsy Mihály Emlékházban. - In: Bárka, 2006. (14. évf.) 6. sz., 111-112. p.
 • Lipták Pál (1922-2007). In: Békés Megyei Hírlap 62. évf. 40. sz. (2007. febr. 16.) 3.p.
 • Gerő Gyula: Lipták Pál emlékezete. - In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 2007. (16. évf.), 5. sz., 45-53. p.
 • Lipták Pál Kossuth-díjas könyvtáros, festőművész. - In: Könyvtári levelező/lap, 2007. (19. évf.), 2. sz., 17. p.
 • Sümegi György: Lipták Pál különös világa. - In: Bárka 2008. (16. évf.), 6. sz., 84-87. p.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése